Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

Miód Manuka

Manuka Health New Zealand – zaufaj profesjonalistom

Miody Manuka wciąż zyskują w Polsce popularność. Jedni kupują je ze względu na właściwości, inni aby spróbować egzotyki. Który miód wybrać aby mieć pewność, że kupuje się oryginalny, wysokiej jakości produkt z Nowej Zelandii? Wybierz miody Manuka Health New Zealand!

Mānuka Health specjalizuje się w odkrywaniu unikalnych właściwości produktów pszczelich i dzieleniu się nimi z konsumentami na całym świecie. Od początku podstawowymi wartościami, którymi kierowała się firma były chęć pogłębiania wiedzy i dostarczenia najwyższej jakości produktów. Od momentu założenia firmy w 2006 r., w Te Awamutu, Manuka Health zarządza i pielęgnuje każdy etap procesu od ula, przez produkcję, po pakowanie, wszystko odbywa się w zakładach własnych w Nowej Zelandii. Ponadto, dzięki tak rozbudowanemu systemowi, podróż każdego słoika miodu można prześledzić aż do pszczelarza, od którego pochodzi. Obecnie firma składa się z wciąż rosnącego zespołu specjalistów – 140 ludzi i ok. 1.5 miliarda pszczół.

Czytaj więcej o Manuka Health New Zealand

Manuka Health jest drugim co do wielkości producentem miodu Manuka w Nowej Zelandii. Lata pracy i doświadczeń pozwoliły wytworzyć systemy, które pomagają uzyskać najwyższej jakości miód, bez szkody dla wytwarzających go pszczół. System zdalnego monitoringu rejestruje wszystkie dane dotyczące ula, takie jak: lokalizacja, siła kolonii pszczół i przepływ miodu.

Zdalny monitoring pomaga:
• śledzić, gdzie w kraju znajdują się ule (często w bardzo odległych, trudno dostępnych miejscach).
• w pełnej identyfikacji miejsca produkcji miodu
• umieścić ule w zrównoważony sposób, dzięki temu nie ma natłoku pszczół w jednym miejscu. Jest mniej uli, ale wyższy plon miodu
• mierzyć zdrowie i produktywność ula

Z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie Polaków przez Biostat w 2018 roku wynika, że MHNZ jest liderem i pewnym dostawcą na rynku miodów Manuka w Polsce (badanie zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Propharma). Z tego badania wynika również, że:

• 25% ankietowanych zna miód manuka (taka sama ilość osób deklaruje znajomość chlorelli i spiruliny)
• Manuka Health cieszy się w Polsce największą popularnością. Wśród kupujących miody Manuka aż 49.3% wybiera miody Manuka Health (prawie 2 razy więcej niż drugą w kolejności firmę).
• zaufaniem cieszy się oznaczenie miodów systemem MGO. Prawie 75% wszystkich zakupionych miodów było oznaczone tym symbolem.
• 43% kupujących uważa, że miody Manuka posiadają ‘magiczną moc’, a ponad połowa, że miody te są jedyne w swoim rodzaju.
• Respondenci pozytywnie ocenili skuteczność miodów Manuka. W 10 stopniowej skali średnia ocena skuteczności wynosi aż 7.1/10
• 52.8% kupujących uważa, że miody są drogie, ale warte swojej ceny
• Ponad połowa uważa, że są o jedyne takie miody na świecie, tyle samo ankietowanych uważa, że dostarczają organizmowi to, co najwartościowsze

Wśród kupujących miody Manuka aż 49.3% wybiera miody Manuka Health (prawie 2 razy więcej niż drugą w kolejności firmę). Ponadto zaufaniem cieszy się oznaczenie miodów systemem MGO. Prawie 75% wszystkich zakupionych miodów było oznaczone tym symbolem.

Miód Manuka

Badania i kontrole

Warto pamiętać, że Miody Manuka MGO™ podlegają częstym, niezapowiedzianym kontrolom, a każda partia produktu zostaje poddana ocenie. Dzięki temu mamy pewność, że otrzymany produkt jest wysokiej jakości i w 100% oryginalny. Najważniejszym organem strzegącym oryginalności nowozelandzkich miodów jest Ministerstwo Przemysłu Pierwotnego Nowej Zelandii (MPI), oficjalny regulator przemysłu pszczelarskiego. Ich rozporządzenie obejmuje niezależne kontrole nowozelandzkiego miodu i zakładów produkcji, a także certyfikacje eksportowanych miodów, dokumentujące, że miód pochodzi z zaufanego źródła, spełnia standardy jakości i nie został zafałszowany.

Czytaj więcej o kontroli jakości miodu manuka

Badania Miodów Manuka we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

W 2016 roku Propharma wspólnie z dr hab. inż. Detą Łuczycką, prof. nadzw. Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzili badania, których celem było porównanie wyznaczników określających jakość miodu manuka importowanego i dystrybuowanego na polskim rynku. Za kryterium oceny przyjęto wskaźniki: HMF i liczba diastazowa. Przebadano 45 próbek miodu manuka pochodzących od różnych dostawców, oferowanych do sprzedaży w Polsce w latach 2014 – 2015. Próbki miodów zostały zakupione u dystrybutorów i importerów w Polsce. Dobór próbek został skonstruowany w taki sposób, aby uwzględnić udział rynkowy producentów (według badania GFK Polonia dotyczącego miodów manuka – badanie zlecone przez firmę Propharma sp. z o.o.) oraz ich obecność w sklepach stacjonarnych i internetowych. W badaniu uwzględniono 9 producentów. Większość badanych próbek miodów wykazywała wartości HMF na poziomie powyżej średnich wartości charakterystycznych dla miodów polskich, czyli powyżej 10. Dla miodów manuka z oznaczeniem MGO powyżej 750, aż 57% miało zbyt dużą wartość HMF a więc nie powinny zostać dopuszczone do sprzedaży.

Miód Manuka

Kolejnym analizowanym parametrem charakteryzującym jakość miodu była liczba diastazowa. Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku. Liczba diastazowa nie powinna być niższa niż 8 (czerwona linia). Spośród badanych miodów, aż 10 (ponad 22%) nie powinno być dopuszczone do sprzedaży. Podobnie jak w omówionym wcześniej przypadku, zdecydowanie gorzej wypadły miody o wysokiej zawartości MGO – dla próbek miodów o MGO > 500 prawie 50%, dla MGO>750, aż 71% nie spełnia wymogu określonego w Rozporządzeniu – liczba diastazowa jest niższa od 8, co oznacza, że miody te nie powinny się znaleźć w sprzedaży.

Miód Manuka

Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że w miodach o wysokiej zawartości MGO (powyżej 500) jakość handlowa produktów spada. Za prawidłowe, pod względem wartości methylglyoxalu oraz jakości handlowej można uznać miody manuka z oznaczeniem typu MGO w przedziale od 0 do 499 mg methylglyoxalu na kg miodu.

Miód Manuka

Pierwszy system oznaczania miodów - mgo

Manuka Health w 2008 na podstawie zawartości methylglyoxalu stworzyła pionierski system certyfikacji miodów. Jest to wyjątkowy, łatwy do zrozumienia, system oceny, który opiera się na zawartości substancji aktywnej w miodzie. Dzięki oznaczeniu MGO™ dokładnie wiemy jaki jest poziom najważniejszego dla nas związku – methylglyoxalu w słoiczku miodu. Właśnie dlatego miody Manuka Health oznaczone są symbolem MGO™ i zawartością tego związku (np. 100+, 550+). Jednak nie jest to jedyny czynnik badany podczas testowania miodów. Miody Manuka MGO™ MHNZ są przebadane pod względem aż sześciu czynników określających jakość Miodu Manuka:

• MGO™ (methylglyoxal) - najważniejsza naturalna substancja w Miodach Manuka
• pyłek kwiatowy Leptosperin - gwarantuje oryginalność i jednorodność Miodów Manuka MGO™
• DHA (dihydroxyacetone) - substancja charakterystyczna tylko dla Miodów Manuka. Dzięki niej powstaje methylglyoxal
• HMF (hydroksymethylfurfural) - jego odpowiedni poziom gwarantuje, że proces produkcji był odpowiedni, miód nie został przegrzany oraz została zachowana wysoka jakość
• liczba diastazowa - parametr jakościowy, który wskazuję liczbę aktywnych enzymów występujących w miodzie.
• badania mikrobiologiczne - zapewniają bezpieczeństwo i potwierdzają, że w miodzie nie występują patogeny żywnościowe oraz pleśnie

Certyfikat MGO™ podaje gwarantowaną ilość methylglyoxalu, rzeczywista zawartość może być wyższa, czego dowodzą wyniki badań.

Najnowsze badania przeprowadzone we wrześniu 2022 roku pokazują, że Miód Manuka ma realnie stanowczo większe stężenie methylglyoxalu (MGO), niż deklarowane na opakowaniu. Okazuje się, że Miód Manuka z biegiem czasu dojrzewanaturalnie zwiększając stężenie MGO w słoiczku. Poniższa tabela przedstawia porównanie deklarowanej i rzeczywistej zawartości methylglyoxalu w Miodach Manuka.

Tabela i wykres przedstawiające wyniki badań zawartości methylglyoxalu przeprowadzonych w 2022 roku

Gwarantowana zawartość MGO™ Rzeczywista zawartość MGO™
550+ 954,1 mg/kg
400+ 777,8 mg/kg
250+ 504,9 mg/kg
100+ 323,5 mg/kg

Wcześniej, w 2020 roku także przeprowadziliśmy badanie, w ramach którego porównywaliśmy deklarowaną zawartość methylglyoxalu w Miodzie Manuka z tą, która faktycznie występuje w danym słoiczku. Dotychczasowe badania zawartości MGO w Miodach Manuka wykazały bowiem, iż rzeczywista ilość tego związku w miodzie może być wyższa niż ta wskazywana przez jego producentów.

Celem badania było zatem sprawdzenie, jak duże są różnice między deklarowaną zawartością MGO a wartością realną. W tym celu dokonano analizy porównawczej ilości MGO w próbkach Miodu Manuka różnych producentów oferujących Miód Manuka na polskim rynku. Wyniki badania wykazały, iż faktyczna wartość MGO w Miodach Manuka jest wyższa średnio o 28% od wartości deklarowanej.

Tabela i wykres przedstawiające wyniki badań zawartości methylglyoxalu przeprowadzonych w 2020 roku

Gwarantowana zawartość MGO™ Rzeczywista zawartość MGO™
550+ 678,2 mg/kg
400+ 538,5 mg/kg
250+ 426,1 mg/kg
100+ 205,7 mg/kg
 

 realna zawartość MGO w miodach Manuka

W październiku 2018 roku firma Propharma po raz kolejny na własną rękę zleciła badania zawartości methylglyoxalu (MGO) w swoich miodach. W niezależnym laboratorium, podobnie jak w 2016 roku, potwierdzono, że ilość methylglyoxalu w słoiczku jest znacznie wyższa niż podaje producent na opakowaniu. Różnice między deklarowaną, a faktyczną zawartością MGO przedstawia poniższa tabelka.

 

Tabela i wykres przedstawiające wyniki badań zawartości methylglyoxalu przeprowadzonych w 2016 roku

Gwarantowana zawartość MGO™ Rzeczywista zawartość MGO™
550+ 648 mg/kg
400+ 449 mg/kg
250+ 334 mg/kg
100+ 151 mg/kg

MGO w miodach manuka

Tabela i wykres przedstawiające wyniki badań zawartości methylglyoxalu przeprowadzonych w 2018 roku

Gwarantowana zawartość MGO™ Rzeczywista zawartość MGO™
550+ 770,5 mg/kg
400+ 608,1 mg/kg
250+ 381,8 mg/kg
100+ 179,7 mg/kg

 MGO w miodach Manuka

 

Łatwo zauważyć powtarzalność. Badania przeprowadzone zostały w odstępie dwóch lat i jasno pokazują, że różnice między deklarowaną, a rzeczywistą zawartością methylglyoxalu są znaczne. Zauważalny jest też wzrost rzeczywistej zawartości methylglyoxalu w 2018 roku, w porównaniu do 2016 r. Największy wzrost możemy zaobserwować w miodach o najwyższym stężeniu tego związku. Wyniki różnią się również od tych, zamieszczonych w certyfikatach dołączonych do słoiczków. Skąd zatem tak duża rozbieżność?

 

Methylglyoxal (MGO) powstaje w trakcie dojrzewania i przechowywania miodu Manuka z dihydroxyacetonu (DHA) obecnego w nektarze z kwiatów Manuka. Oznacza to, że im dłużej miód dojrzewa i jest przechowywany, tym większa część związku DHA zostaje przekształcona w MGO.

 

Nowa Zelandia jest położonym najdalej od Polski państwem i leży niedaleko antypodów naszego kraju. Zatem od momentu badania miodu w manuka Health New Zealand, do dostarczenia miodów do naszego kraju mija adekwatna do odległości ilość czasu, która pozwala na wzrost poziomu MGO. Kupując nasz miód Manuka możesz mieć pewność, że zawiera znacznie więcej methylglyoxalu, niż zadeklarował producent.

 

Jak wygląda porównanie względem certyfikacji UMF?

mgo umf

Powyższy wykres przedstawia zawartość methylglyoxalu w słoiczkach miodu certyfikowanych za pomocą UMF. Dla lepszej czytelności, przedstawiamy go w poniższej tabelce. 

UMF Zawartość MGO™ (nie mniej niż)
7+ 146 mg/kg
8+ 182 mg/kg
12+ 356 mg/kg
13+ 406 mg/kg
16+ 572 mg/kg
17+ 633 mg/kg
19+ 761 mg/kg

Podpierając się tą tabelką, możemy porównać rzeczywistą zawartość methylglyoxalu w słoiczku MGO™ do skali UMF. Ten sposób pozwoli nam ustalić jaką ocenę UMF miałby miód MHNZ oceniany na podstawie rzeczywistej zawartości methylglyoxalu. 

Gwarantowana zawartość MGO™ Rzeczywista zawartość MGO™ UMF
550+ 954,1 mg/kg ~21+
400+ 777,8 mg/kg ~19+
250+ 504,9 mg/kg ~15+
100+ 323,5 mg/kg ~11+

 

Jeśli nie wiesz, który miód będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni, skorzystaj z podpowiedzi: https://www.miodymanuka.pl/abc-miodu-manuka

Miody Manuka MGO™ MHNZ są przebadane pod względem aż sześciu czynników określających jakość Miodu Manuka: methylglyoxal, pyłek kwiatowy Leptosperin, DHA, HMF, liczba diastazowa, badania mikrobiologiczne.

Każda partia miodu posiada oryginalny „Certyfikat Analizy”, w którym znajdują się wszystkie obligatoryjne badania jakości oraz dokładna zawartość MGO™. Certyfikat Analizy można pobrać na naszej stronie: www.miodymanuka.pl/sprawdz-certyfikat-mgo

MHNZ jest również członkiem stowarzyszenia UMFHA (Unique Manuka Factor Honey Association), numer licencji 1074. UMFHA® również certyfikuje miody pod względem zawartości methylglyoxalu.

Czytaj więcej o methylglyoxalu

Miód Manuka

Dlaczego warto wybrać miody MHNZ

Nowa Zelandia jest jedynym krajem, który zakazuje stosowania antybiotyków w ulach. W procesie pszczelarskim lub podczas przetwórstwa miodu nie są stosowane żadne hormony, ani antybiotyki. Zapasy miodu podlegają corocznym audytom, a także losowym niezależnym testom w ramach programu monitorowania MPI (Ministerstwo Przemysłu Pierwotnego). Dzięki produkcji miodu w odległych, dzikich obszarach, nie na ulepszonych gruntach rolnych, pszczoły nie są narażone na działanie pestycydów. Miód jest regularnie testowany, aby upewnić się, że jest wolny od pestycydów i innych zanieczyszczeń.

Nowa Zelandia jest jedynym krajem, który zakazuje stosowania antybiotyków w ulach. W procesie pszczelarskim lub podczas przetwórstwa miodu nie są stosowane żadne hormony, ani antybiotyki.

Miód Manuka

Pory roku

Chociaż krzewy manuka kwitną tylko w lecie, praca zespołu Manuka Health nie ogranicza się tylko do tej pory roku. O ule należy dbać cały rok, żeby w czasie zbiorów nektaru uzyskać najlepsze efekty.

Wiosna

Celem jest budowanie uli, aby przygotować je do sezonu letniego. Zespół specjalistów uważnie monitoruje stan każdego ula, dba o pszczoły i królowe aby utrzymać zdrowe i silne pszczoły na czas kwitnięcia manuki.

Lato

Czas działania! Najważniejsze jest umieszczenie uli w odpowiednim miejscu i czasie, aby zbierać nektar z kwiatów manuka. Kiedy jest gotowy, miód jest wyciągany z uli i wydobywany z plastrów miodu. Pszczoły wykorzystują ok. 80% zrobionego w lecie miodu. My bierzemy tylko to, czego nie używają i zamieniamy je na inny miód (nie Manuka), aby były dobrze odżywione przez zimę.

Jesień

Ule są przenoszone z powrotem do miejsc zimowania, w których możemy z łatwością monitorować pszczoły i w razie potrzeby pielęgnować je, karmić i zapobiegać chorobom.

Zima

Kiedy krzewy Manuka przestają kwitnąć, ustawiamy nasze ule tam, gdzie jest obfitość kwiatów koniczyny i innych dzikich roślin kwitnących. Dzięki temu pszczoły nadal mogą robić z miodu pokarm dla ula i zbierać pyłek niezbędny dla produkcji białka. Zespół pszczelarski w tym czasie może zająć się szkoleniem kolejnych specjalistów, poszukiwaniem nowych ziem i przygotowywaniu do następnego sezonu. Ule są monitorowane dla pewności, że pszczoły mają odpowiednią ilość pokarmu.

Miód Manuka

Miód Manuka

Przez cały rok o dobry stan pszczół i uli dba Dave Campbell. Jest kierownikiem grupy pszczelarzy i zarządzającym całą operacją pszczelarską, dyrektor generalny Pszczelarstwa i Pszczelarzy. Dave ma ponad 10 lat doświadczenia w agrobiznesie, a od ponad 20 lat jest pszczelarzem. Dave jest wykwalifikowanym weterynarzem i naukowcem wykształconym na uniwersytecie w Nuffield.

Nasze miody zyskały uznanie wśród konsumentów, co przełożyło się na ilość zdobytych wyróżnień i nagród.

Manuka Health New Zealand – zaufaj profesjonalistom

Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 500g (nawet 777,8 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 500g (nawet 777,8 MGO™)
Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 500g (nawet 777,8 MGO™)

Najczęściej kupowany miód Manuka w Polsce.

Półkilogramowe opakowanie nowozelandzkiego Miodu Manuka MGO™ 400+. Produkt z tym oznaczeniem zawiera wysokie stężenie (400 mg/kg) methylglyoxalu - naturalnego składnika charakterystycznego dla miodów Manuka, występującego w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach Manuka.

Cena:

302,00 zł

szt.

Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 250g (nawet 777,8 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 250g (nawet 777,8 MGO™)
Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 250g (nawet 777,8 MGO™)

Najmniejsze, 250 gramowe opakowanie nowozelandzkiego Miodu Manuka MGO™ 400+. Produkt z tym oznaczeniem zawiera wysokie stężenie (400 mg/kg) methylglyoxalu - naturalnego składnika charakterystycznego dla miodów Manuka, występującego w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach Manuka.

Cena:

155,00 zł

szt.

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku imbirowo-cytrynowym, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku imbirowo-cytrynowym, suplement diety
Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku imbirowo-cytrynowym, suplement diety

Miód, cytryna oraz imbir to połączenie prawdziwie doskonałe. Nasza propozycja to pyszne cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ o smaku imbirowo-cytrynowym!

Cena:

34,90 zł

szt.

Miód Manuka MGO™ 550+ 250g (nawet 954,1 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 550+ 250g (nawet 954,1 MGO™)
Miód Manuka MGO™ 550+ 250g (nawet 954,1 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 550+ to najwyższa dostępna jakość miodu manuka. Produkt z tym oznaczeniem zawiera wysokie  stężenie (co najmniej 550mg/kg) methylglyoxalu - naturalnego składnika charakterystycznego dla miodów manuka, występującego w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach manuka.

Cena:

242,00 zł

szt.

Miód Manuka MGO™ 550+ 500g (nawet 954,1 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 550+ 500g (nawet 954,1 MGO™)
Miód Manuka MGO™ 550+ 500g (nawet 954,1 MGO™)

Półkilogramowe opakowanie miodu nektarowego manuka MGO™ 550+. Produkt z tym oznaczeniem zawiera najwyższe stężenie (co najmniej 550mg/kg) methylglyoxalu - naturalnego składnika charakterystycznego dla miodów manuka, występującego w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach manuka.

Cena:

470,00 zł

szt.

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku cytrynowym, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku cytrynowym,  suplement diety
Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku cytrynowym, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ o smaku cytrynowym to idealna porcja słodyczy, która skutecznie poprawi nastrój nawet w najbardziej przygnębiającym dniu. Zawarte w miodzie węglowodany dodadzą energii i wigoru, a aromat cytryny orzeźwi i przywoła wspomnienie lata.

Cena:

34,90 zł

szt.

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku czarnej porzeczki, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku czarnej porzeczki,  suplement diety
Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku czarnej porzeczki, suplement diety

Suplement diety w postaci cukierków, wzbogaconych miodem miodem manuka MGO™ 400+ oraz witaminą C o smaku czarnej porzeczki. Wyjątkowe słodycze w służbie Twojej odporności.

Cena:

34,90 zł

szt.

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C, suplement diety
Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka

Znajdujący się w składzie cukierków miód Manuka MGO™ 400+ ma wysoką zawartość methylglyoxalu powyżej 400 mg/kg (naturalny składnik występujący w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach Manuka). Dla porównania methylglyoxal w innych  miodach nie przekracza 10 mg/kg. Methylglyoxal jest składnikiem, który odpowiada za unikalne właściwości Miodów Manuka.

Cena:

39,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium