KONTROLA JAKOŚCI MIODU MANUKA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W KAŻDYM SŁOIKU

Aby mieć pewność, że każde opakowanie Miodu Manuka MGO™ zawiera produkt oryginalny, spełniający wszelkie wymogi jakości handlowej i bezpieczeństwa spożywania, producent w Nowej Zelandii i dystrybutor w Polsce, prowadzą regularny nadzór podczas wytwarzania i dystrybucji miodu. Proces kontroli rozpoczyna się na poziomie krzewu manuka i kończy na badaniu satysfakcji konsumenta.

MHNZ jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w produkcji i certyfikacji miodów Manuka. Jako pionier w zakresie badania zawartości methylglyoxalu wprowadziła do obrotu produkty z oznaczonym jego stężeniem. MHNZ jest właścicielem znaku towarowego MGO™ i zarejestrowanego znaku graficznego MGO™.

Pozyskiwanie Miodu Manuka MGO™ w Manuka Health New Zealand

Miód Manuka MGO™ zaliczany jest do miodów surowych tzn. zachowujących maksymalną ilość pierwotnych składników. Jest to możliwe dzięki szczególnej dbałości producenta o to, by temperatura w ciągu całego procesu przetwarzania miodu utrzymywała się na poziomie temperatury panującej w ulu, czyli 37 – 40 °C. Taka praktyka pozwala na utrzymanie ilości bioaktywnych składników zamykanych w pojedynczym słoiku na takim samym poziomie jak tuż po wyjęciu miodu z ula. Miody Manuka MGO™ są w 100% produktami naturalnymi, nie zawierającymi dodatkowym składników i domieszek innych miodów.

Systemy kontroli w Manuka Health New Zealand

Każda partia Miodu Manuka MGO™ zanim trafi do sprzedaży jest poddawana szczegółowym badaniom:

  • kontrola w laboratorium producenta – ocena zawartości methylglyoxalu oraz współczynnika HMF,
  • kontrola w zewnętrznych laboratoriach na terenie Nowej Zelandii – ocena parametrów sensorycznych, badania mikrobiologiczne i chemiczne, zawartość pyłku.

Propharma – wyłączny importer i dystrybutor Miodów Manuka MGO™ w Polsce

Firma Propharma działa na polskim rynku od 9 lat, przedstawiając konsumentom produkty naturalne, o udokumentowanych lub powszechnie znanych właściwościach prozdrowotnych, niskim stopniu przetworzenia i ingerencji chemicznej. Miód Manuka MGO™ jest jednym z jej flagowych produktów. W trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo spożycia oraz co najważniejsze zadowolenie konsumentów firma zleca niezależne kontrole laboratoryjne w celu weryfikacji spełniania wymogów jakości handlowej i zgodności z międzynarodowymi oraz krajowymi normami dotyczącymi miodów. Najczęściej kontrolowane przez Propharmę parametry wraz z najnowszymi wynikami badań opisuje poniższa tabela.

PARAMETRCEL BADANIANAJNOWSZE WYNIKI
Stężenie methylglyoxalu Potwierdzenie minimalnej
i rzeczywistej zawartości methylglyoxalu zadeklarowanego na etykiecie
Zobacz plik pdf
Zawartość HMF
(5-hydroksymetylofural)
Wykluczenie niedopuszczalnego przegrzania miodu i/lub jego zafałszowania np. syropem skrobiowym. Norma wynosi max. 40 mg/kg. Zobacz plik pdf
Liczba diastazowa
Wykluczenie niedopuszczalnego przegrzania miodu i/lub jego zafałszowania. Norma wynosi norma minimum 8 według skali Schade.
 Analiza pyłkowa Określenie odmiany miodu, sprawdzenie jego czystości.

Wyniki wszystkich powyższych badań potwierdzają, że Miód Manuka MGO™ Manuka Health New Zealand Ltd. jest oryginalnym miodem pochodzącym z Nowej Zelandii. Jest miodem jednorodnym pod względem zawartości pyłku z kwiatu manuka w rozumieniu przepisów prawa. Zawartość methyloglyoxalu w konkretnych produktach jest zgodne z oznaczeniami na opakowaniu, wszystkie parametry fizykochemiczne spełniają wymagania krajowe i europejskie dla jakości miodów.

Wymagania stawiane miodom przed dopuszczeniem do obrotu rynkowego

Na co dzień ocena i wybór miodu przez konsumenta ogranicza się do jego oceny organoleptycznej - sprawdzenia jego barwy, smaku i zapachu. Ocena za pomocą zmysłów, jest także istotną częścią formalnej oceny miodu, jednak już parametry jakościowe świadczące o pochodzeniu i jakości miodu wymagają analizy laboratoryjnej. Są one szczegółowo sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Wytyczne zawarte w dokumencie obowiązują i są zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej (Dyrektywa 2001/110/EC) Miody importowane i wprowadzane na rynek europejski, (w tym Miody Manuka MGO™) muszą spełniać powyższe normy. Istnieje także Polska Norma PN-88/A-77626, zawierają bardziej restrykcyjne kryteria jakościowe, które są stosowane przez pszczelarzy w sposób dowolny, często służą za podstawę normy w wielu akredytowanych laboratoriach państwowych. Najwrażliwsze cechy składu miodu oznaczane metodami laboratoryjnymi gwarantujące jakość handlową i naturalne pochodzenie miodu oraz praktyczne znacznie ich spełnienia:

PARAMETRWARTOŚĆ NORMY wg RMRiRWPRAKTYCZNE ZNACZENIE
Zawartość wody nie więcej niż 20%; Parametr ten zabezpiecza przed dodawaniem wody w celu zwiększenia objętości.
Zawartość fruktozy i glukozy (suma obydwu)

nie mniej niż:
- 60 g/100 g w miodzie nektarowym;

Stosunek glukozy do fruktozy jest różny w różnych miodach. Gdy w miodzie przeważa glukoza, ulega on szybkiej krystalizacji. Więcej fruktozy sprawia, że miody dłużej zachowują płynną konsystencję. Wysoka zawartość cukrów prostych mówi o działaniu amylazy - enzymu rozkładającego sacharozę, a pochodzącego z organizmu pszczół. Zatem szybkość tzw. „scukrzania się” miodu  jest zależna od  stosunku cukrów prostych do siebie i nie świadczy o autentyczności lub zafałszowaniu miodu. 
Zawartość sacharozy nie więcej niż 5 g/100 g; Zwiększona zwartość sacharozy może świadczyć o zafałszowaniu miodu cukrem.
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie nie mniej niż 0,1 g/100 g, z tym, że nie więcej niż 0,5 g/100 g; Substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie są fragmenty plastrów i pszczół.
Przewodność właściwa Nie określa się przewodności właściwej dla miodu pochodzącego z drzewa trukawkowego (Arbutus unedo), wrzośca (Erica), lipy (Tilia spp.), wrzosu pospolitego (Calluna vulgaris), leptospermum, drzewa herbacianego (Melaleuca spp); Badanie przewodności elektrycznej roztworu miodu pozwala na rozróżnienie miodów nektarowych od spadziowych. Rozporządzenie ustala wartość graniczną tego parametru na 0,8 mS/cm. Przewodność właściwa miodów nektarowych otrzymuje wielkości poniżej, a spadziowe powyżej tej wartości. Dodatkowo wartości poniżej 0,1 mS/cm mogą oznaczać zafałszowanie miodu.
Zawartość wolnych kwasów nie mniej niż 50 myal/kg, z tym że nie więcej niż 80 myal/kg – w miodzie piekarniczym (przemysłowym);

Wolne kwasy tworzą bukiet smakowy miodów i decydują o jego kwaśnym odczynie.

Liczba diastazowa nie mniej niż 8, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że: nie mniej niż 3 – w miodzie z naturalnie niską aktywnością enzymów oraz zawartością HMF nie więcej niż 15 mg/kg;

Liczba diastazowa określa zawartość aktywnych enzymów pochodzących głównie z organizmów pszczół (amylazy i innych). W świeżym miodzie liczba diastazowa może osiągać bardzo duże wartości. Z upływem czasu zawartość enzymów w miodzie maleje. Zbyt niska liczba diastazowa może także świadczyć o zastosowaniu w czasie przetwarzania niszczącej aktywność enzymów zbyt wysokiej temperatury.

Zawartość HMF (5-hydroksymethylfurfuralu) nie więcej niż 40 mg/kg, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że nie więcej niż: 80 mg/kg w miodzie pochodzącym z regionów o klimacie tropikalnym oraz w mieszankach takich miodów.
Według normy PN-88/A-77626 - 30 mg/kg.

HMF, czyli 5-hydroksymethylfurfural powstaje w miodzie na skutek rozkładu glukozy w obecności kwasów pod wpływem podwyższonej temperatury. W świeżym miodzie HMF nie występuje wcale lub nieistotnie mało. Powodem podwyższonej zawartości HMF w miodzie jest jego przegrzanie lub zbyt długie przechowywanie. Dodatkowo, zafałszowanie miodu syropem skrobiowym powoduje znaczne przekroczenie normy na zawartość HMF. 5-hydroksymethylfurfural jest substancją toksyczną dla zwierząt i ludzi.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium