Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

Miody Manuka siedziba główna

Najwyższa jakość w każdym słoiku

Aby mieć pewność, że każde opakowanie Miodu Manuka MGO™ zawiera produkt oryginalny, spełniający wszelkie wymogi jakości handlowej i bezpieczeństwa spożywania, producent w Nowej Zelandii i dystrybutor w Polsce, prowadzą regularny nadzór podczas wytwarzania i dystrybucji miodu. Proces kontroli rozpoczyna się na poziomie krzewu manuka i kończy na badaniu satysfakcji konsumenta.

Manuka Health New Zealand (MHNZ) jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w produkcji i certyfikacji miodów Manuka. Jako pionier w zakresie badania zawartości methylglyoxalu wprowadziła do obrotu produkty z oznaczonym jego stężeniem. MHNZ jest właścicielem znaku towarowego MGO™ i zarejestrowanego znaku graficznego MGO™.

Nasze kompleksowe badanie autentyczności i jakości gwarantuje jakość, czystość i bezpieczeństwo.

Pszczoły i Miód Manuka

Pozyskiwanie Miodu Manuka MGO™ w Manuka Health New Zealand

Miód Manuka MGO™ zaliczany jest do miodów surowych tzn. zachowujących maksymalną ilość pierwotnych składników. Jest to możliwe dzięki szczególnej dbałości producenta o to, by temperatura w ciągu całego procesu przetwarzania miodu utrzymywała się na poziomie temperatury panującej w ulu, czyli 37 – 40 °C. Taka praktyka pozwala na utrzymanie ilości bioaktywnych składników zamykanych w pojedynczym słoiku na takim samym poziomie jak tuż po wyjęciu miodu z ula. Miody Manuka MGO™ są w 100% produktami naturalnymi, nie zawierającymi dodatkowym składników

Miód Manuka laboratorium

Systemy kontroli w Manuka Health New Zealand

Każda partia Miodu Manuka MGO™ zanim trafi do sprzedaży jest poddawana szczegółowym badaniom. Miód Manuka jest testowany w celu potwierdzenie oryginalności. Definicja MPI dla miodu Manuka z grudnia 2017 r. określa zbiór pięciu opartych na badaniach markerów , które identyfikują pochodzenie miodu Manuka. Te markery muszą być obecne, aby wiarygodnie nazwać produkt nowozelandzkim miodem Manuka, a tylko miód, który spełnia nowe standardy, uzyska certyfikat na eksport jako miód Manuka z Nowej Zelandii.

- kontrola w laboratorium producenta
– ocena zawartości methylglyoxalu oraz współczynnika HMF,
- kontrola w zewnętrznych laboratoriach na terenie Nowej Zelandii
– ocena parametrów sensorycznych, badania mikrobiologiczne i chemiczne, zawartość pyłku.

Propharma – wyłączny importer i dystrybutor Miodów Manuka MGO™ w Polsce

Firma Propharma działa na polskim rynku od 2008 roku, przedstawiając konsumentom produkty naturalne, o udokumentowanych lub powszechnie znanych właściwościach, niskim stopniu przetworzenia i ingerencji chemicznej. Miód Manuka MGO™ jest jednym z jej flagowych produktów. W trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo spożycia oraz, co najważniejsze, zadowolenie konsumentów, firma zleca niezależne kontrole laboratoryjne w celu weryfikacji spełniania wymogów jakości handlowej i zgodności z międzynarodowymi oraz krajowymi normami dotyczącymi miodów. Najczęściej kontrolowane przez Propharmę parametry wraz z najnowszymi wynikami badań opisuje poniższa tabela.


PARAMETR

CEL BADANIA

WYNIKI

Stężenie methylglyoxalu

- ma na celu potwierdzenie minimalnej i rzeczywistej zawartości methylglyoxalu zadeklarowanego na etykiecie

Zobacz plik pdf

Zawartość HMF (5-hydroksymetylofural)

- ma na celu wykluczenie niedopuszczalnego przegrzania miodu i/lub jego zafałszowania np. syropem skrobiowym. Norma wynosi max. 40 mg/kg.

Zobacz plik pdf

Liczba diastazowa

- wyklucza niedopuszczalne przegrzanie miodu i/lub jego zafałszowanie. Norma wynosi minimum 8 według skali Schade.

Analiza pyłkowa

- określa odmiany miodu, sprawdza jego czystość.


Wyniki wszystkich powyższych badań potwierdzają, że Miód Manuka MGO™ Manuka Health New Zealand Ltd. jest oryginalnym miodem pochodzącym z Nowej Zelandii. Jest miodem jednorodnym pod względem zawartości pyłku z kwiatu manuka w rozumieniu przepisów prawa. Zawartość methyloglyoxalu w konkretnych produktach jest zgodne z oznaczeniami na opakowaniu, wszystkie parametry fizykochemiczne spełniają wymagania krajowe i europejskie dla jakości miodów.

Wymagania stawiane miodom przed dopuszczeniem do obrotu rynkowego

Na co dzień ocena i wybór miodu przez konsumenta ogranicza się do jego oceny organoleptycznej - sprawdzenia jego barwy, smaku i zapachu. Ocena za pomocą zmysłów, jest także istotną częścią formalnej oceny miodu, jednak już parametry jakościowe świadczące o pochodzeniu i jakości miodu wymagają analizy laboratoryjnej. Są one szczegółowo sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Wytyczne zawarte w dokumencie obowiązują i są zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej (Dyrektywa 2001/110/EC) Miody importowane i wprowadzane na rynek europejski, w tym Miody Manuka MGO™, muszą spełniać powyższe normy. Istnieje także Polska Norma PN-88/A-77626, zawierają bardziej restrykcyjne kryteria jakościowe, które są stosowane przez pszczelarzy w sposób dowolny, często służą za podstawę normy w wielu akredytowanych laboratoriach państwowych. Najwrażliwsze cechy składu miodu oznaczane metodami laboratoryjnymi gwarantujące jakość handlową i naturalne pochodzenie miodu oraz praktyczne znacznie ich spełnienia:


PARAMETR I WARTOŚĆ

NORMY WG RMRIRW

PRAKTYCZNE ZNACZENIE

Zawartość wody

nie więcej niż 20%

Parametr ten zabezpiecza przed dodawaniem wody w celu zwiększenia objętości.

Zawartość fruktozy i glukozy (suma obydwu)

nie mniej niż: - 60 g/100 g w miodzie nektarowym

Stosunek glukozy do fruktozy jest różny w różnych miodach. Gdy w miodzie przeważa glukoza, ulega on szybkiej krystalizacji. Więcej fruktozy sprawia, że miody dłużej zachowują płynną konsystencję. Wysoka zawartość cukrów prostych mówi o działaniu amylazy - enzymu rozkładającego sacharozę, a pochodzącego z organizmu pszczół. Zatem szybkość tzw. „scukrzania się” miodu jest zależna od stosunku cukrów prostych do siebie i nie świadczy o autentyczności lub zafałszowaniu miodu.

Zawartość sacharozy

nie więcej niż 5 g/100 g

Zwiększona zwartość sacharozy może świadczyć o zafałszowaniu miodu cukrem.

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie

nie mniej niż 0,1 g/100 g, z tym, że nie więcej niż 0,5 g/100 g

Substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie są fragmenty plastrów i pszczół.

Przewodność właściwa

nie określa się przewodności właściwej dla miodu pochodzącego z drzewa truskawkowego (Arbutus unedo), wrzośca (Erica), lipy (Tilia spp.), wrzosu pospolitego (Calluna vulgaris), leptospermum, drzewa herbacianego (Melaleuca spp)

Badanie przewodności elektrycznej roztworu miodu pozwala na rozróżnienie miodów nektarowych od spadziowych. Rozporządzenie ustala wartość graniczną tego parametru na 0,8 mS/cm. Przewodność właściwa miodów nektarowych otrzymuje wielkości poniżej, a spadziowe powyżej tej wartości. Dodatkowo wartości poniżej 0,1 mS/cm mogą oznaczać zafałszowanie miodu.

Zawartość wolnych kwasów

nie mniej niż 50 mval/kg, z tym że nie więcej niż 80 mval/kg – w miodzie piekarniczym (przemysłowym)

Wolne kwasy tworzą bukiet smakowy miodów i decydują o jego kwaśnym odczynie.

Liczba diastazowa

nie mniej niż 8, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że: nie mniej niż 3 – w miodzie z naturalnie niską aktywnością enzymów oraz zawartością HMF nie więcej niż 15 mg/kg

Liczba diastazowa określa zawartość aktywnych enzymów pochodzących głównie z organizmów pszczół (amylazy i innych). W świeżym miodzie liczba diastazowa może osiągać bardzo duże wartości. Z upływem czasu zawartość enzymów w miodzie maleje. Zbyt niska liczba diastazowa może także świadczyć o zastosowaniu w czasie przetwarzania niszczącej aktywność enzymów zbyt wysokiej temperatury.

Zawartość HMF (5-hydroksymethylfurfuralu)

nie więcej niż 40 mg/kg, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że nie więcej niż: 80 mg/kg w miodzie pochodzącym z regionów o klimacie tropikalnym oraz w mieszankach takich miodów. Według normy PN-88/A-77626 - 30 mg/kg.

HMF, czyli 5-hydroksymethylfurfural powstaje w miodzie na skutek rozkładu glukozy w obecności kwasów pod wpływem podwyższonej temperatury. W świeżym miodzie HMF nie występuje wcale lub nieistotnie mało. Powodem podwyższonej zawartości HMF w miodzie jest jego przegrzanie lub zbyt długie przechowywanie. Dodatkowo, zafałszowanie miodu syropem skrobiowym powoduje znaczne przekroczenie normy na zawartość HMF. 5-hydroksymethylfurfural jest substancją toksyczną dla zwierząt i ludzi.

Kontrola jakości Miodu Manuka

Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 500g (nawet 777,8 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 500g (nawet 777,8 MGO™)
Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 500g (nawet 777,8 MGO™)

Najczęściej kupowany miód Manuka w Polsce.

Półkilogramowe opakowanie nowozelandzkiego Miodu Manuka MGO™ 400+. Produkt z tym oznaczeniem zawiera wysokie stężenie (400 mg/kg) methylglyoxalu - naturalnego składnika charakterystycznego dla miodów Manuka, występującego w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach Manuka.

Cena:

302,00 zł

szt.

Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 250g (nawet 777,8 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 250g (nawet 777,8 MGO™)
Miód Manuka MGO™ 400+ Nektarowy 250g (nawet 777,8 MGO™)

Najmniejsze, 250 gramowe opakowanie nowozelandzkiego Miodu Manuka MGO™ 400+. Produkt z tym oznaczeniem zawiera wysokie stężenie (400 mg/kg) methylglyoxalu - naturalnego składnika charakterystycznego dla miodów Manuka, występującego w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach Manuka.

Cena:

155,00 zł

szt.

Zestaw cukierków z Miodem Manuka

Zestaw cukierków z Miodem Manuka
Zestaw cukierków z Miodem Manuka

Wybierz zestaw miodowych cukierków z rabatem 10%! Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C to pyszne cukierki w czterech pysznych smakach. Wyróżniają się zawartością Miodu Manuka MGO™ 400+ o wysokiej zawartości methylglyoxalu niespotykanej w żadnym innym miodzie!

Cena:

109,80 zł

Cena regularna: 122,00 zł

Najniższa cena: 122,00 zł
szt.
  • promocja

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku imbirowo-cytrynowym, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku imbirowo-cytrynowym, suplement diety
Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku imbirowo-cytrynowym, suplement diety

Miód, cytryna oraz imbir to połączenie prawdziwie doskonałe. Nasza propozycja to pyszne cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ o smaku imbirowo-cytrynowym!

Cena:

34,90 zł

szt.

Miód Manuka MGO™ 550+ 250g (nawet 954,1 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 550+ 250g (nawet 954,1 MGO™)
Miód Manuka MGO™ 550+ 250g (nawet 954,1 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 550+ to najwyższa dostępna jakość miodu manuka. Produkt z tym oznaczeniem zawiera wysokie  stężenie (co najmniej 550mg/kg) methylglyoxalu - naturalnego składnika charakterystycznego dla miodów manuka, występującego w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach manuka.

Cena:

242,00 zł

szt.

Miód Manuka MGO™ 550+ 500g (nawet 954,1 MGO™)

Miód Manuka MGO™ 550+ 500g (nawet 954,1 MGO™)
Miód Manuka MGO™ 550+ 500g (nawet 954,1 MGO™)

Półkilogramowe opakowanie miodu nektarowego manuka MGO™ 550+. Produkt z tym oznaczeniem zawiera najwyższe stężenie (co najmniej 550mg/kg) methylglyoxalu - naturalnego składnika charakterystycznego dla miodów manuka, występującego w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach manuka.

Cena:

470,00 zł

szt.

3 x Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C, suplement diety

3 x Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C, suplement diety
3 x Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C, suplement diety

Dużo dobrego do podziału! Trzy opakowania Cukierków z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C wystarczą na długo!

W zestawie otrzymują Państwo trzy opakowania cukierków łączących zalety wysokiej jakości miodu Manuka oraz Propolisu z rabatem 10%.

Każde opakowanie zawiera 15 indywidualnie zapakowanych cukierków.

Cena:

89,10 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
szt.
  • promocja

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku cytrynowym, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku cytrynowym,  suplement diety
Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku cytrynowym, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ o smaku cytrynowym to idealna porcja słodyczy, która skutecznie poprawi nastrój nawet w najbardziej przygnębiającym dniu. Zawarte w miodzie węglowodany dodadzą energii i wigoru, a aromat cytryny orzeźwi i przywoła wspomnienie lata.

Cena:

34,90 zł

szt.

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku czarnej porzeczki, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku czarnej porzeczki,  suplement diety
Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku czarnej porzeczki, suplement diety

Suplement diety w postaci cukierków, wzbogaconych miodem miodem manuka MGO™ 400+ oraz witaminą C o smaku czarnej porzeczki. Wyjątkowe słodycze w służbie Twojej odporności.

Cena:

34,90 zł

szt.

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C, suplement diety
Cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+, Propolisem i witaminą C, suplement diety

Cukierki z Miodem Manuka

Znajdujący się w składzie cukierków miód Manuka MGO™ 400+ ma wysoką zawartość methylglyoxalu powyżej 400 mg/kg (naturalny składnik występujący w znacznych ilościach tylko w niektórych miodach Manuka). Dla porównania methylglyoxal w innych  miodach nie przekracza 10 mg/kg. Methylglyoxal jest składnikiem, który odpowiada za unikalne właściwości Miodów Manuka.

Cena:

39,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium